TERMİNOLOJİ

ALAŞIM: Bir metal elementin başka metaller ya da herhangi başka elementler ile homojen karışımıdır. Alaşımlar karışımdaki metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler. Alaşımlar, uygulamaların gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip malzemeler üretilmesinde yaygın olarak kullanılır.

Alüminyum profiller için bir değerlendirme yapmak gerekirse magnezyum ve silisyum en önemli alaşımlandırma mineralleridir. Bunları bakır, çinko, magnezyum, titanyum, bizmut ve krom izler.

Ekstrüzyon işleminde ağırlıklı 6063 alaşımı kullanılmaktadır. Bu alaşım, alaşımlandırma elementi olarak baskın oranda magnezyum ve silisyum ihtiva edip kimyasal kompozisyonu tabloda görüldüğü gibidir. 6063 alaşımı iyi mekanik özelliklere sahip ışıl işlemle sertleşebilen kaynak tutan bir alaşımdır.


 

BOKSİT: Yüzde 20 ila 30 arasında değişen oranda alüminyum içeren minerallerdir. Yeraltı madenlerinde değil açık kaynaklarda elde edilir. Beyaz, gri ve muhtelif sarı renklerde olabilir. Çizgi rengi de muhtelif renklerdedir.Yağımsı parıltılıdır. Kapalı tüpte ısıtılınca su verir. İçinde %40 -55 e kadar Al2O3 bulundurur. Bir miktar silis ve demir de mevcuttur. Alüminyum elde edilmesinde kullanılır.

ALÜMİNYUM: Simgesi Al olan Gümüşümsü renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13, Özgül ağırlığı 2,71 kg/dm3 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmaktadır.

PRIMER METAL: Maden kaynağından elde edilen metalleri ifade eder. Alüminyum için boksitten elde edilen alüminyum boksitten üretilen alüminyum için geçerlidir.

İKİNCİL-SEKONDER METAL: Metallerin geri dönüşümüyle elde edilen önceden kullanılmış metaldir. 

EKSTRÜZYON: Başta alüminyum olmak üzere metal profiller elde etmek için kullanılan bir şekil verme işlemidir. Bakır, pirinç ve magnezyumda da uygulanabilir fakat göreceli olarak alüminyum ekstrüzyon işleminden daha zordur. Sıcaklığa bağlı olarak sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye, pres tipine bağlı olarak direk ve endirek olarak ikiye ayrılır. 

BİYET: Profil üretmek amacıyla silindir şeklinde dökülmüş çapı pres boyutuna göre ayarlanmış çıkacak profilin istenilen uzunluğuna bağlı olarak farklı boylarda kullanılan alüminyum alaşımlarıdır. 

HOMOJENİZASYON: Alüminyum içerisindeki alaşım katkı maddelerinin malzemenin içine eşit oranda dağılımını sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Homojenizasyon işlemi uygulanmış biyetlerle ekstrüzyon daha iyi sonuçlar vermektedir.

KALIP: Üretilmek istenen profilin kesit şeklinin açık kopyasıdır. Profil şekline ve alüminyum akışına göre dizayn edilen press içerisinde kalıp sürgüsüne yerleştirilen içinden geçen metale profilin şeklini veren parçadır

BOLSTER: Kalıbın arkasına yerleştirilen profil kalıbının kritik kesitlerini güçlendirmek için yapılan destek parçasıdır.

KESİT ÇAPI: Profilin boyutuna bağlı olarak profilin içine oturtulduğu çember çapıdır. Bu terim genellikle preslerin çalışabilecekleri maksimum profil boyutlarını tarif etmekte kullanılır.

PRES KAPASİTESİ: Biyete pres tarafından uygulanabilecek maksimum yüktür.

AÇIK PROFİLLER: İçlerinde boşluk olmayan profillerdir. 

YARI-AÇIK PROFİL: Kesidinden bakıldığı zaman tek tarafı açık olan içindeki boşluğun ağzı dar olan profillerdir.
 

KAPALI PROFİLLER: İçinde boşluk olan profilerdir.

 
 

IŞIL İŞLEM (Termik): Tesisimizde üretilen profillerin mekanik özelliklerini artırmak için sanayide termikleme olarak tabir edilen T6 ısıl işlemi uygulanır. Bu ısıl işlem gereğince profil presten çıkış hattına geldiği an fanlar tarafından soğutulmaya başlanır. Daha sonra termik  fırınına konarak 200°C civarında yaklaşık olarak 6-8 saat arası beklenir ve mekanik özelliklerinin (sertlik) artması sağlanır.

ELOKSAL: Alüminyumun yüzeyini ince bir oksit tabakasıyla kaplamayı hedefleyen kimyasal bir yüzey işlemidir. Oksit tabakasının kalınlığı 5 ila 25 mikron arasında değişir. 1 mikron 1 milimetrenin binde biridir. Yüzeydeki oksit tabakası alüminyumun daha fazla oksitlenmesini engeller ve boyanmasına olanak sağlar. Alüminyum saf haldeyken paslanmaya oldukça dayanıklıdır fakat 6063 gibi 6000 serisindeki alaşımlar magnezyum içerdiğinden oksitlenmeye karşı dirençleri düşüktür bu yüzden eloksal işlemi profilin kullanım alanına bağlı olarak gerekli olmaktadır.

ELEKTROSTATİK TOZ BOYA: Alüminyum parçalar, gerek korozyona dayanım gerekse de dekoratif amaçla boyanırlar. Mimari uygulamalar, boyanmış alüminyumun en çok kullanıldığı sektördür. Genel olarak, boyama proseslerinde üç aşama vardır: Yüzey önişlemi (kromatlama), toz boyanın yüzeye elektrostatik olarak uygulanması ve fırınlama (pişirme).Boya kabininden geçen alüminyum, pişirme fırınına alınır ve uygulanan boyanın cinsine göre tavsiye edilen sıcaklıkta belirli bir süre tutulur. Bu esnada, toz boya ergiyerek yüzeyi kaplar.

Test

Form Gönderimi

Tamam